top of page
Matematik Formülleri

DOĞA DOSTU MATEMATİK 2

Doğa Dostu Matematik 2 projesi TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında destek alan ve Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülecek olan bir projedir.

Proje etkinlik tarihleri 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasındadır.

Projenin amacı, hedef kitlesinde yer alan Mersin Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören 7.sınıf öğrencilerinin, matematiği doğada yaşamalarını, doğanın ve diğer bilimlerin içinde matematiği keşfetmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte her geçen gün kirletilen doğaya dikkat çekip öğrencilerde doğa bilinci oluşturmak projenin bir diğer amacıdır.

Diğer bir deyişle projemizde “Doğayı Koruyorum, Matematiği Seviyorum” sloganıyla hareket ediyoruz ve hedef kitlemizde hem doğayı koruma bilinci oluşturmayı hem de matematiği diğer bilimlerle  ilişkilendirerek bunu doğada yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. oluşturmaktadır.

Projeye katılım ücretsizdir. 

Hedeflerimiz

1-     Tabiatı bilimsel gözle incelemek, içindeki bilimsel zenginlikleri keşfetmek,

2-     Yöremizde bulunan cennet cehennem obruğunu coğrafik, tarihsel yönüyle tanıtmak, buradaki matematiksel kavramlara dikkat çekmek, bilimsel olarak özelliklerine dikkat çekmek, üniversitede bulunan planetaryumu ziyaret edip hedef kitlenin bilgi dağarcığına gökyüzü ve astronomi gibi doğal-bilimsel unsurlar eklemek,

3-     Oryantiring etkinliğiyle ve 7 kule oyunu etkinliği ile hem spor yapmak hem de sporun içinde yaşayan matematiğe dikkat çekmek,

4-     Bilimsel özelliklere göre gruplandırdıklarımızı bulundukları doğal ortamlarında inceleme ve keşfetme fırsatı vermek,

5-     Doğal ve bilimsel süreci yerinde görmek ve göstermek,

6-     Öğrencilere doğayı tanımaya çalışmayı ve doğayı öğrenmeye ilgi ve istek duymaları yönünde yeti kazandırmak.

7-     Hedef kitleye bu çalışmalarla doğayı koruma bilinci kazandırmak,

8-     Özellikle matematiğin doğanın ve diğer bilimlerin her alanında olduğuna dikkat çekmek,

9-     Hedef kitleye, matematiğin okulda sadece kâğıtlar üzerinde kalmadığını hayatımızın bir parçası olduğunu ve onu yaşadığımızı keşfetme fırsatı vermek,

10-  Matematiğin sanat, spor, edebiyat, tarih, biyoloji, coğrafya, astronomi gibi bilim dallarındaki uygulama alanlarını ve doğadaki yansımalarını keşfettirmek,

11-  Geziler sırasında gözlemleri ile topladıkları materyallerden faydalanarak doğanın izlerini sanatta ( resim yapabilmek gibi) kullanmak,

12-  Erdemli Doğa ve Fen Okulu gezimizde doğadaki bitkilerin canlıların doğanın biyolojisini görmek, doğa sevgisini kazandırmak etkinlerimiz ile öğrencilerin doğal ortamda drama yapma keyfini yaşatmak, bununla birlikte doğaya bir de matematiksel gözle bakabilmek,

13-  Kuş gözlemi etkinliği ile doğadaki canlıları korumanın önemi üzerinde durmak ve doğanın bir parçası olan kuşların hareketleri ile canlıların davranışlarını gözlemlemek, burada da basit matematiksel kavramlara dikkat çekmek, bölgenin coğrafyasının farkına varmasını sağlamak,

14-  Drama etkinlikleri ile öğrencilere öğrendiklerini canlandırabilme ve keyif alarak öğrenebilme, buradaki basit matematiksel kavramların farkındalığı yaratma,

15-  Etkinliklerimizdeki tüm doğa gezileri ve diğer gözlemlerimizden de faydalanarak doğa, matematik ve gündelik yaşam bağlamında projenin son gün etkinliğinde senaryolar ve hikâyeleştirmeler de yapabilmek,

16-  Matematiğin yaparak yaşayarak öğrenilmesini böylece daha eğlenceli hale gelmesini sağlamak ve matematiğe yönelik farkındalık yaratmaktır.

Destekçilerimiz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ERDEMLİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KÜÇÜK SAAT KEBAPÇISI

ARBEL GROUP MAKARNA

COCA COLA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş.

YÜCELİN EKMEK TEKNESİ

bottom of page