top of page
Sınıfta El Kaldıran Çocuklar

HEDEF KİTLE

Projenin hedef kitlesi belirlenen kriterler doğrultusunda Mersin Yenişehir merkez ilçesinde bulunan ortaokul 7.sınıf kademesinde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Hedef kitle, başvuran öğrencilerden kriterlere uygun olarak seçilen eşit sayıda kız ve erkek öğrencilerin oluşturduğu 30 asil, 30 yedek öğrenciden oluşacaktır. Planlanan etkinlik programları bu hedef kitle doğrultusunda belirlenmiştir.

bottom of page